Amazonas

Världens största regnskog ligger i Sydamerikas Amazonasområde och sträcker sig över nio länder. En regnskog är en ständigt grön skog med en årsnederbörd på minst 1500 mm fördelat på minst tio månader per år. Det finns tropiska och subtropiska regnskogar och Amazonas regnskog är så stor att den täcker både tropiska och subtropiska områden. Världens regnskogar innehåller en stor artrikedom av både djur och växter men är ett relativt känsligt ekosystem eftersom många arter är specialiserade på specifik föda eller samarbete med andra organismer. Det finns alltså arter som endast kan leva här och ingen annanstans.

Gammalt område

Amazonas är ett gammalt område och i många miljoner år har det funnits regnskog där. Området har också drabbats av klimatförändringar, och minst två gånger tidigare har skogarna minskats och blivit torrare på grund av istider som gav ett kallare klimat. Skogarna växte till sig igen när temperaturen höjdes. Det kan tyckas att en regnskog klarar höga temperaturer, och Amazonas medeltemperatur ligger på 27 grader året runt, men faktum är att skogarnas vattencykel kan förändras och skadas av temperaturökningar i samband med avverkning. En del av vattnet i regnskogen avdunstas från trädens löv, blir till moln och regnar ner igen. Det är en ett balanserat kretslopp som håller kvar vattnet inom skogarna. Med högre temperaturer och avverkning blir det färre träd som kan hålla kvar det befintliga vattnet och temperaturen gör att mer vatten sannolikt hade behövts. En del arter hade heller inte klarat högre temperaturer eller ett något torrare klimat.</p>

Hotet mot regnskogen

Det som hotar regnskogen är i första hand avverkningen. Färre träd ger obalans i ovan nämnda vattencykel, djur och växter kan försvinna och endemiska arter får extremt svårt att klara sig. Det återplanteras en del träd, men regnskogen innehåller så otroligt många arter och återplanteringen sker vanligtvis med ett eller ett fåtal träslag, till följd av att artrikedomen begränsas hos både djur och växter. Hela 17 % av den ursprungliga regnskogen har försvunnit till följd av avskogning, och om hela regnskogen försvann skulle det innebära en enorm förlust för hela jordklotet.

Regnskogen innehåller många olika träslag som används till bland annat snickerier och möbler, och paraträdet ger paranötter som brukar finnas med i nätblandningar kring juletider.

Regnskogens djur

Amazonas innehåller flera kända arter som den gröna anakondan, pilgiftsgrodorna och pirayan. Flera akvariefiskar har även sitt ursprung ur Amazonfloden, som diskusfiskar och de små neontetrorna. Den väldigt kända arapapegojan kan dra fram i hundratal genom skogen och myggor och myror gör livet surt för alla de råkar på. Amazonas är även hemvist för världens största gnagare, kapybaran, ett förvuxet flodhästliknande marsvin på 60 kilo och den smidiga och vackra jaguaren lever bland träden. På marken finns även vildsvin, tapirer och hjortdjur.

Amazonas regnskogar är något som vi borde vara rädda om, och därför är det bra om du undviker att skaffa möbler och inventarier som är gjorda av regnskogsträd.

marinate