Odla för ökad biologisk mångfald

Som samhälle är vi helt beroende av en rik biologisk mångfald, med en stor variation av växt- och djurarter. För att kunna odla mat behöver vi insekter som pollinerar alla grödor som odlas, samt nyttoinsekter och fåglar som äter upp skadedjur och markorganismer som gör jorden bördig. Men alla dessa ekosystemtjänster hotas nu av artdöden, och här kan du som odlare göra skillnad i din egen trädgård.

Med hjälp av fröer online från Florea kan du så en stor mängd växter som pollinatörerna älskar. Florea har delat in sitt sortiment i kategorier där du kan välja bland frösorter som lockar till sig många olika fjärilar och andra pollinatörer, som zinnia och blåklint. Du kan också köpa kulturarvssorter och fröer som skapar frosttåliga växter.

Skydda biologisk mångfald

Under de senaste hundra åren har biologisk mångfald minskat drastiskt över hela världen, även i det svenska odlingslandskapet. Detta beror på att jordbruket har förändrats, där specialiserade gårdar, nya brukningsmetoder och större maskiner har förändrat landskapet. Mindre gårdar har slagits ihop och marker med underhållsbehov har planterats igen med skog för att skapa lönsamhet.

Privata trädgårdar viktiga

För att gynna den biologiska mångfalden i din egen trädgård kan du odla en kryddträdgård med fröer från Florea shop. Doftande kryddväxter är mycket uppskattade av fjärilar, bin och människor. Plantera en kryddträdgård med exempelvis timjan, oregano, isop och salvia på en solig och varm plats. Du kan förgro fröerna inomhus och sedan plantera ut växterna i trädgården, på en innergård eller balkong.

Låt gräset växa

Det vi människor ser som ogräs kan andra arter uppskatta som en viktig resurs. Därför bör du inte “städa” trädgården för mycket, låt en del ogräs vara kvar. Många vildbin använder maskrosor och tistlar som näringskälla. Förutom att köpa frön på nätet kan du samla in fröer från naturen och plantera i din trädgård, som vilda arter av träd och buskar. Äldre sorter av rosor och perenner erbjuder ofta mer mat till pollinerande insekter än förädlade sådana.

marinate