Anlita naturentreprenad

Att förändra i vattendragen är egentligen ingenting nytt. Människan har alltid skapat förändringar genom att fördjupa åar och bäckar, rätat ut eller tagit bort sten och andra blockeringar för att på så sätt dra nytta av naturresurserna så mycket som möjligt.

Naturentreprenad behöver inte enbart innefatta vattendrag. Naturentreprenad kan även handla om markentreprenad där du tar bort stubbar, stenar eller berg i din trädgård. Genom att hyra eller köpa entreprenadmaskiner kan du göra arbetet själv. Hos Blinto kan du hitta både små och större entreprenadmaskiner som passar för alla typer av mark- och naturarbeten, t.ex. när du vill bygga husgrund, dränera eller skapa nya åar och bäckar.

Anlita entreprenad – så ska du tänka

Det kan finnas flera anledningar till varför du är i behov av att anlita ett företag med fokus på naturentreprenad. Det kan, som tidigare nämnt, handla om att du vill skapa ett vattendrag hos kossorna i hagen eller att du vill få ut vatten till din åker. När du ska anlita ett företag finns det flera saker som är viktiga att tänka på och dessa kommer vi att titta närmare på här!

  • Välj en firma som är väletablerad och som har varit aktiv i branschen länge. Nya företag kan naturligtvis också vara bra, men en firma med flera år på nacken är nästan alltid att föredra.
  • Säkerställ att företaget betalar F-skatt. För många markarbeten kan ROT-avdraget inte användas, men utan F-skatt är det du som måste betala arbetsgivaravgiften.
  • Be om att få se bilder från tidigare arbeten som liknar ditt projekt. Här kan du även passa på att be om kontaktuppgifter till referenskunder.
  • Vad är det för typ av entreprenad som företaget erbjuder? Är det enbart vattenarbete och diken eller är det också markentreprenad när du vill anlägga trädgård eller bygga husgrund? Se efter vad som gäller.
  • Hämta in offerter från flera företag för att på så sätt säkerställa att du får det bästa priset. Du kan också hyra eller köpa entreprenadmaskiner och göra hela eller en del av jobbet själv.
marinate