Antarktis

Antarktis, eller Sydpolen, är inte bara is. Cirka två procent av kontinenten är isfri. Det var inte alltid så,och för 250 miljoner år sedan satt alla kontinenter fast i varandra i en superkontntent som kallas Pangea. Pangea delade senare upp sig och Antarktis följde med Gondwanakontinenten och satt ihop med Australien. Det fanns tropisk skog på kontinenten och till och med dinosaurier.

Antarktis idag

Idag är kontinenten härbärge för 90 % av all jordens is och 75 % av allt sötvatten. Det är den kallaste, blåsigaste och den torraste kontinenten och den klassas som en öken. Högsta uppmätta vinden är 91 sekundmeter eller 327 km/h, nederbörden är i kontinentens mitt endast 40 mm/år i snitt och den kallaste temperaturen som någonsin uppmätts är -94,7 grader Celsius.

Inga naturtillgångar får brytas och det finns inga permanent bofasta människor, men trots detta finns forskningsstationer och turism, kylan till trots.

Växter och djur

Det finns två sorters blommor och det största permanent boende landdjuret är en 6 millimeter stor fjädermygga utan vingar. Fåglar, sälar och valar finns det däremot gott om och i havet finns ofantliga mängder plankton och krill som kan föda alla valar. Det finns inga isbjörnar här men däremot kejsarpingviner och adeliepingviner.

Hotet mot Antarktis är nedskräpning och stigande globala temperaturer som smälter isarna och orsakar översvämningar.

marinate