Det hållbara byggandet

Det är viktigt att värna om naturen och i en allt större utsträckning gör alltfler det. Även i byggbranschen ser vi helt klart en hållbar utveckling. Det är inte längre acceptabelt att bygga med material som är tveksamma eller ohållbara i längden. Omtanke om naturen sker alltså även här. Vi förklarar hur.

Hur kan man bygga hållbart?

Genom att vidta energieffektiva åtgärder, bygga i kvalitativt material som inte tär alltför mycket på jordens resurser, och samtidigt använda sig av återvinningsbart byggavfall och liknande, är vi ett bra steg på väg mot ett mer hållbart samhälle. Allt eftersom intresset och efterfrågan ökar av förnybar energi och en större snällhet mot miljön har tekniken blivit tvungen att utvecklas.

Miljömål

Sverige har tagit fram olika mål som även innefattar byggbranschen och fastighetsmarknaden. När det gäller det hållbara byggandet får det inte ske på en alltför stor bekostnad på något annat – det vill säga det ska inte påverka människors hälsa negativt, det ska inte ta för mycket av den ekonomiska aspekten och det ska inte slösa på de materiella resurserna.

Hur byggnaderna placeras ut och var de byggs ska även spela roll och påverka samhället positivt. Man måste alltså tänka långsiktigt och enhetligt när man bygger ett nytt hus eller villaområde. Detsamma gäller naturligtvis om du bara ska sätta upp ett småhus på tomten med byggmaterial från Buildor eller om du ska bygga ditt eget hus. Det är många regler som spelar in, däribland omgivningens välmående och påverkan av bygget. Det sociala behovet spelar, också det, en viktig roll när man planerar ett nytt projekt. Tanken är att husen och området ska främja den sociala aspekten och inte skapa utanförskap eller misär. Det är naturligtvis lättare sagt än gjort eftersom även kulturella faktorer spelar in, men det går ändå att motverka det till viss del.

Var man bygger och hur kollektivtrafiken ser ut hör ihop, åtminstone i de större städerna. I dagens samhälle vill man att folk hellre ska åka mer kommunalt än ta sin egen bil och släppa ut miljögifter. Man vill alltså att folk ska ha närheten till kollektivtrafiken. På samma gång fungerar infrastrukturen inte alltid som den ska och att balansera allt detta kräver alltså god planering och ett helhetstänk.

Byggandet av intelligenta hem

Smarta enheter finns det gott om men våra hem ska också vara intelligenta för att uppfylla dagens krav både vad gäller livsstil och miljö. Samtidigt ska man främja energieffektivitet som inte tär på varken hushållens budget eller jordens resurser. Det är ingen lätt match som byggbranschen står inför men det jobbas febrilt med att utveckla alla dessa smarta tekniker som för oss framåt. Den intelligenta bostaden ska också kunna stå för säkerhet och komfort.

marinate