Djuren och klimatförändringarna

Även i djurvärlden kommer det att bli klimatflyktingar. Arter vars naturliga livsmiljö begränsas och kanske helt försvinner, och arten kommer att söka sig till nya marker eller försvinna helt. I områden som blir för varma kommer floran och faunan att förändras radikalt och på platser som tidigare inte haft vissa arter kan en invandring ske.

Ekosystem förändras

Att växterna och även djuren påverkas av klimatförändringarna kan te sig som en självklar tanke, men i många fall är det inte något människan tänker på förrän det drabbar dem personligen. Det som kan hända är att för området nya insektsarter kan dyka upp vilket skapar obalans i ekosystemen. Dessa insekter kan dessutom vara av den typ som människan klassar som skadeinsekter, vilket kan påverka odlingar och förvaring av mat. Nya arter av spindlar och ormar kan dyka upp på nordligare breddgrader. Betes- och odlingsmark kommer att påverkas och djur för köttproduktion kanske inte kommer att kunna hållas på lika många ställen som idag.

Det påverkar dessutom alla marina djur om klimatet blir varmare. Alla vet redan att isbjörnarna har det svårt, men har folk tänkt på vad som händer om fisken försvinner i stora delar av haven eller om alla korallrev dör? Det som drabbar djuren kommer även att drabba människan.

marinate