Havsutter

Havsuttern är havens minsta däggdjur och blir ungefär en och en halv meter lång. Det är det enda havslevande däggdjuret som saknar ett värmande fettlager och därför har den utbecklat en extremt tjock päls. På en kvadratcemtimer av uttern finns det 100 000 hårstrån som mellan sig har små små luftbubblor. Detta gör att pälsen är helt vattentät samt isolerar kroppen mot det kalla vattnet. Havsuttern har tre gånger så hög ämnesomsättning än däggdjuren på land, och därför måste den äta rikliga mängder med kalorier varje dag för att överleva. Uttern har också en väldigt stor njure och just därför klarar den av att dricka saltvatten utan att bli uttorkad och dö.

Energitjuvar

Diande utterungar tar extremt mycket energi från sina mödrar och därför tror forskare nu att många ungar överges för att mamman själv ska överleva. Skulle inte uttermamman äta under perioden hon ger di åt ungarna gör hon av med 133 % av sin kroppsmassa energimässigt. Hennes ämnesomsättning ökar under digivningen med 96 %. Många utterhonor kan dö om de inte orkar äta ordentligt när de har ungar.

Utterliv

I vilt tillstånd uppskattas havsuttern bli omkring 4 år medan den i fångenskap blir över 15 år. Det är en social och intelligent varelse som använder verktyg. Den livnär sig på skaldjur och bottenlevande djur som sjöborrar och använder en sten för att knäcka skalet på krabborna. Havsuttern är starkt hotad och utan den skulle haven se annorlunda ut. Håller inte havsuttern efter sjöborrarna äter sjöborrarna upp kelpskogen. Kelpen, eller stora alger, binder otroliga mängder kol och koldioxid i haven och har kapacitet för att binda flera miljarder kilo kol som annars skulle hamna i haven och i atmosfären. Koldioxid är en växthusgas som bidrar till global uppvärmning.

Det uppskattas att det fanns runt 107 000 individer 2007 medan det globala beståndet var efter hård jakt nere på endast 1000 individer runt 100 år tidigare. Uttern jagades för sin fantastiska päls. Idag är den hotad av miljöförstöring. Havsutterns naturliga fiender är vithaj, späckhuggare, vithövdad havsörn men även av prärievargen.

marinate