Känsliga men viktiga korallrev

Korallrev är oftast förknippade med tropiska fiskar, vackra färger, turistparadis och Australiens Stora Barriärrevet, men det finns även korallrev i betydligt kallare vatten. Så sent som för något år sedan upptäcktes dessutom ett okänt korallrev utanför Italien i Medelhavet, och det finns korallrev även på våra breddgrader. Dessa rev ligger djupare ner i vattnet och är inte lika synliga, och eftersom att de ligger djupare och mörkare saknar de även de tropiska revens vackra färger.

Vad är en korall?

En korall är ett djur som är ungefär tre millimeter lång och som lämnar kalkavlagringar runt sig. Dessa kalkavlagringar kan få fantastiska formationer som ger skydd och boplatser åt andra sorters djur, men främst ger det skydd för koralldjuret själv. Koralldjuret lever i symbios med en mikroskopisk alg som lever i korallens vävnad. Algen ger korallen dess färg men förser även koralldjuret med kolhydrater och så gott som all energi via sin fotosyntes. Koralldjuret fångar sin föda av små ätbara partiklar i vattnet med sina tentakler.

Hotet mot reven

Det som hotar korallreven är stigande vattentemperaturer, fysisk skada orsakad av bland annat trålningsnät, utfiskning, alger, försurning och gifter. Fiskas växtätande fiskar bort kan reven få för mycket växtlighet och även sjöborrar fyller en viktig funktion i reven då de äter alger som kan ta över korallreven så de blir algrev istället. Allt för många människor som rör sig i reven, plockar runt på växter och djur, stenar och annat stressar reven och det oftast extremt artrika ekosystemet som finns där. Ett annat hot är korallätande fiskar och sjöstjärnor. Törnekronan är en sjöstjärna som är specialanpassad för att äta koralldjur, och den äter rent överallt där den kommer åt. Om törnekronans fiender försvinner kan det bli ett överskott av törnekronor som äter upp alla koraller. Ett stressat koralldjur spottar ut sina inneboende mikroskopiska alger, bleknar och kan dö eftersom den får mycket mindre energi och näring.

Öka värmeresistensen med djurförädling

Med de stigande temperaturerna och klimathotet som hänger över oss vill nu några forskare ge korallreven lite hjälp på traven med att skynda på evolutionen och göra korallerna mer värmetåliga genom förädlingstekniker. De små algerna som lever inne i koralldjuret, zooxanthellerna, är föremål för forskarnas uppmärksamhet. Genom att göra dem lite mer värmetåliga via mutationer skulle korallerna teoretiskt sett kunna klara både varmare och surare hav. Mutationen skulle göras genom röntgenstrålar eller kemikalier. En annan idé går ut på att stoppa koraller i bassänger som sedan får gradvis högre och högre temperatur. De som överlever visar sig bättre lämpade och kan förökas och planteras ut, alltså ett sätt att snabba på den befintliga evolutionen.

Att göra detta i stor skala är inte aktuellt för stunden men en bra backup inför framtiden.

marinate