Monarkfjäril

Monarkfjärilen är en vacker orange fjäril med svarta tecken på vingarna. Den har ett vingspann på ungefär tio centimeter och den förekommer i Nordamerika och norra Sydamerika. Monarken har även sedan slutet på 1800-talet spridit sig till Australien och vissa delar av Asien, och den har påträffats i Europa också.

Flyttar långt

Monarken migrerar stora sträckor för att övervintra. Det finns två kända övervintringsplatser, den ena är Kalifornien och den andra är Mexico. Fjärilarna kan migrera hela vägen från Kanada för att komma till Kalifornien eller Mexico, och de kan hinna med att föröka sig i flera generationer innan det är dags för flytt.

Hotet

Monarken har bara i Amerika minskat med 90 % sedan 90-talet, och forskarna menar att det beror på klimatförändringar och på att deras livsmiljöer minskar på grund av den mänskliga faktorn. Den vackra fjärilen övervintrar genom att sätta sig i ett speciellt träd, så många och så tätt att trädet kläs med fjärilar.

I Mexico pågår nu ett projekt om att flytta träd lite högre upp i bergen för att temperaturen ska bli svalare. Det ska förhoppningsvis ge en bättre temperatur för träd och fjärilar så att monarken kan räddas från utrotning.

marinate