Naturen

Naturen är full av liv och överraskningar, fantastiska under och lösningar som tagit form under många miljoner års evolution. Naturen och livet går hand i hand, för utan liv finns ingen natur, bara ett tomt landskap.

Planeten vi bor på är gammal, och naturen har förändrats väldigt mycket över tid, och även på olika platser. Det finns liv överallt som är specialanpassat till sina levnadsmiljöer, vare sig det är högt upp i bergen eller djupt ner i haven, i djupa skogar eller torra öknar. Livet är anpassat efter varmt och kallt, högt och lågt.

Naturen är även landskapet omkring oss och det växlar oerhört mycket mellan olika geografiska områden. Inom begreppet natur ingår så mycket att det är mer eller mindre omöjligt att täcka allt i en enda text. Det handlar om djur, landskap, väder och vind, land och vatten, jordbruk, bevarande av landskap och miljö och utsläpp och mycket mer. Djur, natur och miljö hänger ihop.

Lång historia

Jordklotet är cirka 4,5 miljarder år gammalt och de äldsta erkända spåren av liv kommer från Grönland och är 3,8 miljarder år gamla. Sannolikt fanns förutsättningar för liv redan tidigt i jordens historia men det tog tid för det att utvecklas. Allt liv kommer från samma ursprung, och den sista gemensamma förfadern till allt nu levande liv levde för 3,5 miljoner år sedan. Det var en organism som kallas LUCA, hade celldelning och en typ av DNA-kod, vilket är det som kännetecknar livet på planeten idag.

Det är väldigt mycket som har hänt sedan livet bara flöt runt i haven som aminosyror. Det finns en mångfald, en artrikedom, som är så fantastisk och komplex att ingen kan veta precis allt, och nya upptäckter görs ständigt i jakten på kunskap och förståelse. Nya arter upptäcks fortfarande, trots att man tror att det mesta redan är utforskat och vi får även mer och mer kunskap och förståelse om våran yttre omvärld utanför atmosfären.

Begreppet “”natur””

Begreppet natur innefattar mer än träd, buskar, djur och vatten. I sociala sammanhang är natur mer motsatsen till kultur medan det i geografiska sammanhang är motsatsen till stad och bebyggelse. När det pratas om natur i ett mer filosofiskt sammanhang menas någon eller någots strävan eller mål, själva essensen på insidan. Det kan gälla instinkter eller liknande också, som att det ligger i trädets natur att söka sig mot solen, eller att det ligger i hundens natur att vara sällskaplig mot människor exempelvis.

En annan syn på saken är att natur är allting som människan inte kan skapa. Det kan nog sägas att naturen är allting, på olika sätt. Allt omkring oss, det stora kretsloppet vi är en del av, men också biet som flyger från blomma till blomma i stadsparken. Vi ska titta närmare på en del saker som har med naturen att göra och på hur vi människor påverkar våran omgivning i följande inlägg.

marinate