Sahara

Sahara är det största ökenområdet i världen som inte innehåller is och snö. Det är nästan lika stort som Europa eller som 20 Sverige och bjuder på spännande miljöer. Endast 20 % av Sahara täcks av sand, resten består av sten och grus, berg och dalar, klippor och uttorkade flodfåror.

Djurlivet i öknen

Större delen av öknen är ogästvänlig och så gott som tom på människor och större djur och de extrema temperaturerna i samband med nästan obefintlig nederbörd har gjort att det liv som finns är väldigt väl anpassat till varma och torra miljöer. Det finns inte mycket däggdjur utan mest insekter och reptiler men även insektsätande fåglar. Det finns dock däggdjur, bland annat ökenrävar, Addaxantiloper och ökenråttor av olika slag. Dromedarerna som finns i öknen är inte vilda utan tillhör människan.

Djuren i öknen är anpassade till att klara sig på minsta möjliga vätska och många arter dricker inte alls utan får i sig det vatten de behöver via sina bytesdjur. Ökenräven har extra stora öron som fungerar som kylare. Stora öron ger större yta att exponera blodkärlen på och på sätt sänka kroppstemperaturen. Även växtligheten är anpassad genom att ha små blad över marknivå och ett väldigt stort rotsystem under mark för att kunna suga pt sig minsta möjliga fukt. Vissa växter är dessutom inställda på ett snabbt växtförlopp och på frön som kan ligga vilande i marken under många år för att gro på ett ögonblick när det dyker upp vatten.

Spännande sanddyner

Öknen förknippas med sanddyner. Dessa sanddyner kan bli upp till 300 meter höga och de vandrar, eller rör på sig. De kan, under en extremt blåsig dag röra sig hela 30 centimeter, och under ett år rör de sig vanligtvis cirka 3 meter. Sanden kan bära med sig intressanta saker. 1912 gick ett skepp på grund utanför Sydvästafrika och nu, mer än hundra år senare ligger skeppet en kilometer in i öknen. Sandöknen med sina dyner rör sig med våglika rörelser dit vinden blåser. Våldsamma sandstormar förekommer och 1805 gick en hel karavan med 2000 man och 1800 kameler upp i rök efter en sådan storm.

Potential för solenergi

Sahara innefattar över 10 länder och det råder fattigdom. I framtiden kan det komma att skapas fler jobb i området eftersom Sahara skulle kunna försörja hela Europa med el om alla soltimmar utnyttjades och fångades upp. Sahara har över 4300 soltimmar av maximalt 4450 så det finns gott om solenergi att hämta. En gemensam nordafrikansk och europeisk satsning skulle kunna få fart på detta och ge regionen en inkomstkälla i form av förnyelsebar energi.

marinate