Studera insekter

Hör du till dem som tycker insekter mest är irriterande när du är ute i naturen? Då är det läge att tänka om. Insekter är mycket viktiga för den biologiska mångfalden och är i många fall också fascinerande att studera. Om du är intresserad av djur och natur är det därför en bra idé att lära dig mer om just insekter.

Material för identifiering

Det krävs inte mycket för att studera insektslivet. En insektsbok med bra illustrationer hjälper dig att identifiera de insekter du hittar och rätt typ av förstoringsglas gör att du kan studera även små insekter på nära håll. Med hjälp av exempelvis en botaniklupp kan du även fotografera insekterna – håll bara upp mobilkameran mot dem. Fotografering är ett bra alternativ om du har svårt att identifiera krypet på plats. Istället kan du i lugn och ro identifiera insekten senare hemma vid datorn.

Ängar, skogar och rabatter är miljöer där insekter trivs och därför ett bra ställe att börja på. Ta gärna med papper och penna och anteckna vilka arter du hittar och hur de rör sig. Skriv också upp var du hittar dem – det kan vara särskilt viktigt om det är en sällsynt art.

Rapportera dina fynd

Det finns flera databanker som gärna tar emot rapporter om insekter. Artportalen är en av dem, och här bestämmer du själv vilka fynd du vill rapportera. Har du hittat en rödlistad art (det vill säga, en art som riskerar att dö ut) kan du också rapportera den till Artdatabanken. Finns den rödlistade arten i närheten av ett vägbygge eller liknande projekt bör du också rapportera det till Länsstyrelsen.

På så sätt ökar du inte bara din egen kunskap, du bidrar också till att främja den biologiska mångfalden i Sverige.

marinate